Wymiary szczotki

t - wymiar w kierunku stycznym do obwodu komutatora lub pier¶cienia ¶lizgowego

a - wymiar w kierunku równoległym do osi obrotu komutatora lub pier¶cienia ¶lizgowego

r - wymiar w kierunku promienia komutatora lub pier¶cienia ¶lizgowego