To miejsce prezentacji okazyjnych ofert sprzedaży maszyn, urządzeń i surowców.