Zalecany materiał szczotkowy

Tworzywo
metalografitowe
Tworzywo
elektrografitowe
Tworzywo
grafitowe
Tworzywo
węglografitowe
i specjalne
MG 48
MG 50
MG 68
MG 78
MG 83
Mg 87
inne
E 13
E 17
E 17 S
E 22
E 28
E 28 S
E 30
E 30 K
E 33 S
E 35
E 35 S
E 40 K
E 44 S
EG 12
EG 14
RE 60
inne
G 12
G 20
G 20 S
RX 88
inne
9072
8503
CG 329
CG 342
inne